Άρθρα

Η θέαση και η αντιμετώπιση του τραύματος από τη σκοπιά της αφηγηματικής θεραπείας

Στη σημερινή εποχή είναι αρκετά σύνηθες, και εν μέσω της αυξημένης κινητοποίησης και ευαισθητοποίησης για την ψυχική υγεία, οι άνθρωποι  να προσεγγίζουν κάποιον ψυχολόγο ή επαγγελματία ψυχικής υγείας προκειμένου να του μιλήσουν για κάποιο τραυματικό γεγονός ή συμβάν το οποίο έχουν βιώσει ή βιώνουν ακόμα στη ζωή τους και τις ποικίλες …

Η θέαση και η αντιμετώπιση του τραύματος από τη σκοπιά της αφηγηματικής θεραπείας Διαβάστε περισσότερα »

Η αντιμετώπιση της εξάρτησης από την σκοπιά της αφηγηματικής θεραπείας

Ο όρος εξάρτηση είναι αρκετά ευρύς και έχει γίνει προσπάθεια να οριστεί με ποικίλους τρόπους σε διαφορετικά σημεία της πρόσφατης ιστορίας και βιβλιογραφίας. Ακόμα και σήμερα υπάρχουν διαφορετικοί και ως ένα βαθμό αλληλό-επικαλυπτόμενοι ορισμοί που έχουν αναφερθεί στη σχετική βιβλιογραφία (EMCDDA, 2013). Μερικοί ορισμοί αναφορικά με την εξάρτηση εστιάζουν αποκλειστικά …

Η αντιμετώπιση της εξάρτησης από την σκοπιά της αφηγηματικής θεραπείας Διαβάστε περισσότερα »

Νέτος Δημήτριος Ψυχολόγος - Αφηγηματικός θεραπευτής

Τι είναι η Αφηγηματική Θεραπεία

Η Αφηγηματική θεραπεία και Κοινοτική πρακτική αντλεί την έμπνευσή της από το κίνημα του κοινωνικού κονστρουξιονισμού (Gergen), Μεταμοντέρνες τοποθετήσεις στην φιλοσοφία (Foucault, Derrida), εξελίξεις στην πολιτισμική ανθρωπολογία και την κοινωνιολογία (Myerhoff, Geertz, Bruner, Goffman), το τρίτο κύμα φεμινιστικών θεωριών κ.α. Εντάσσεται στις συνεργατικές θεραπείες δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ισότιμη σχέση …

Τι είναι η Αφηγηματική Θεραπεία Διαβάστε περισσότερα »

Scroll to Top