Τι είναι η Αφηγηματική Θεραπεία

Η Αφηγηματική θεραπεία και Κοινοτική πρακτική αντλεί την έμπνευσή της από το κίνημα του κοινωνικού κονστρουξιονισμού (Gergen), Μεταμοντέρνες τοποθετήσεις στην φιλοσοφία (Foucault, Derrida), εξελίξεις στην πολιτισμική ανθρωπολογία και την κοινωνιολογία (Myerhoff, Geertz, Bruner, Goffman), το τρίτο κύμα φεμινιστικών θεωριών κ.α. Εντάσσεται στις συνεργατικές θεραπείες δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ισότιμη σχέση μεταξύ θεραπευτή και θεραπευόμενου και διαμορφώθηκε από την ομάδα του Michael White, Αυστραλού ψυχοθεραπευτή και του David Epston, Νεοζηλανδού ψυχοθεραπευτή.

Η Αφηγηματική Θεραπεία ασκείται από εξειδικευμένους αφηγηματικούς θεραπευτές σε όλο τον κόσμο, όπως και στη χώρα μας και έχει ένα ευρύ φάσμα δράσης και εφαρμογής, όπως η ψυχική υγεία, οι επιχειρήσεις, η εκπαίδευση και οι συλλογικές κοινωνικές δράσεις (ακτιβισμός). Στον παρακάτω επισυναπτόμενο σύνδεσμο μπορείτε να απευθυνθείτε στο Ινστιτούτο Αφηγηματικής Θεραπείας και Κοινοτικής Πρακτικής στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να αναζητήσετε περαιτέρω πληροφορίες για τις δράσεις της Αφηγηματική θεραπείας στην Ελλάδα.

https://narrativetherapy.gr/αφηγηματική-ψυχοθεραπεία-2/

Η Αφηγηματική Θεραπεία παρέχει μία κριτική και αναστοχαστική ματιά στις επικρατούσες απόψεις της σύγχρονης ψυχοθεραπείας που θέλουν το άτομο να αποτελείται-δομείται από συγκεκριμένα και κληρονομήσιμα χαρακτηριστικά και κατανοεί την πραγματικότητα ως σχεσιακά και κοινωνικά κατασκευασμένη. Στόχος της Αφηγηματικής Θεραπείας αποτελεί η ανάδειξη των σχέσεων δύναμης και εξουσίας οι οποίες παράγουν, συντηρούν ή διαιωνίζουν τα προβλήματα των ανθρώπων, η αποδόμηση των κυρίαρχων κοινωνικών λόγων που οδηγούν στην παθολογικοποίηση του ατόμου και στην καλλιέργεια μίας στάσης παθητικότητας και η αμφισβήτηση των προνομιακών θεμελιακών γνώσεων στη θεραπεία και τον κόσμο. Μέσω των παραπάνω οι θεραπευόμενοι σε συνεργασία με τον θεραπευτή προχωρούν στην συν-κατασκευή νέων νοημάτων για τη ζωή τους απαλλαγμένων από την παντοδυναμία των κυρίαρχων και εσωτερικευμένων προβληματικών αφηγήσεων για τη ζωή τους.

Scroll to Top